Klacht & tucht

Binnen de Equine Osteopathy EDO® wordt het klacht- en tucht regelement verzorgd door het International Register Of Equine Osteopathy (IREO).
Om deze zaken te kunnen uitvoeren zorgt het IREO voor invulling voor de volgende commissies:

  • De Klachtencommissie: indien de klacht niet direct met de Equine Osteopath EDO® opgelost kan worden.
  • Commissie van Toezicht / Dicipline: voor de behandeling van tuchtzaken.
  • Commissie van Beroep / Appeals: voor de behandeling van een beroep inzake tuchtzaken.

Indien u met uw klacht niet tot overstemming kunt komen met uw Equine Osteopath EDO®, kunt u zich wenden tot het International Register Of Equine Osteopathy (IREO) o de klacht te melden.
Secretariaat IREO Hengeland 7, 5851 EA Afferden (Lb), The Netherlands +31 (0)485 - 342 985 info@irequineosteo.org

Regelement

Overwegende dat: De Equine Osteopathy EDO® met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is dat er een aparte klachtregeling komt voor mensen met klachten over een Equine Osteopath EDO®
Het gewenst is dat een klachtregeling voor het land van vestiging van de Equine Osteopath EDO® tot stand komt, welke recht doet aan de doelstelling van: individuele genoegdoening aan de klachtgerechtigde en welke een signalerende functie kan vervullen bij kwaliteitstekorten in de beroepsuitoefening door Equine Osteopath EDO®'s.

Reglement college van toezicht

Het college van Toezicht is een in tuchtzaken rechtsprekend orgaan. De reglement van het college van Toezicht van het IREO is van toepassing op Equine Osteopaths EDO® die geregistreerd staan in het register van de stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO®, statutair gevestigd te Gemeente Bergen (LB) in Nederland.

Reglement college van beroep

Dit reglement is van toepassing op alle beroepsprocedures waarin door het college een beslissing wordt gegeven.

Rechtsprekend orgaan

Stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO® (IREO)
Het IREO registreerd afgestudeerde Equine Osteopath EDO's en bewaakt de kwaliteit van dit register. De naam Equine Ostepath EDO® is een geregistreerde en beschermde naam gekoppeld aan dit register.
Een Equine Osteopath EDO ® is gehouden aan de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel (BCP), de beroepscode en de eisen van bij- en nascholing.
De Equine Osteopath EDO® valt onder toezicht van de Klacht- en Tucht Commissies van het IREO.
De leden van het Register heben aan de examenverplichtingen voor het examen Equine Osteopathy EDO® voldaan. Het examen wordt afgenomen door de Examencommissie van het IREO.

Heeft u hier meer vragen over?

Neem contact op met het IDEO Secretariaat