Het IREO

Welkom bij het International Register for Equine Osteopathy EDO®.

Het IREO Register is een toonaangevend onafhankelijk kwaliteitsregister voor de gepatenteerde en geregistreerde merken Equine Osteopathy EDO® (paarden) en sinds 2023 ook voor Canine Osteopathy CDO® (honden). Dit houdt in dat niet-geregistreerde geen gebruik kunnen en ogen maken van deze twee merknamen en ook geen ondersteuning krijgen bij eventuele calamiteiten. Het Register vertegenwoordigt de hoogste kwaliteitsstandaarden voor het beroep en de beoefenaars ervan door middel van ons uitgebreide beroepscompetentieprofiel, oftewel ’the Standards’.

Doelstelling(en)

Als stichting heeft het IREO Register als primair doel het opstellen, in stand houden en beheren van een onafhankelijk kwaliteitsregister voor Equine Osteopathy EDO® en Canine Osteopathy CDO®. Daarnaast dragen wij de verantwoordelijkheid voor het coördineren van bijbehorende commissies en colleges. Om onze doelen te bereiken, hebben we verschillende organen in het leven geroepen, waaronder:

Het Register, het Register Reglement en de Registratie Commissie: hiermee waarborgen we een zorgvuldige registratieprocedure voor osteopaten in ons register.


Het Reglement College van beroep en het College van beroep: dit zijn onafhankelijke instanties die fungeren als laatste beroepsmogelijkheid bij geschillen binnen het register.


Het Reglement tuchtrechtspraak: dit reglement voorziet in een disciplinaire procedure om de integriteit en professionali-teit van onze beoefenaars te waarborgen.


Het Reglement Klachtrecht en de Commissie Klachtrecht: hiermee bieden we een transparant en rechtvaardig kader voor het afhandelen van eventuele klachten.


Het Accreditatie Regelement en de Accreditatie Commissie: deze reglementen zorgen ervoor dat opleidingen en nascholingsprogramma’s voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

Deze organen zijn gebaseerd op de volgende documenten die zijn samengesteld door het IREO:
  • Beroepscompetentieprofiel: dit profiel beschrijft de essentiële competenties en vaardigheden die osteopaten in onze registratie moeten bezitten.
  • Beroepscode: deze code vormt een ethisch kompas voor onze beoefenaars en legt de nadruk op integriteit, respect en verantwoordelijkheid in hun praktijk.
  • Reglement erkenningscriteria opleiding: dit reglement stelt de criteria vast waaraan opleidingen moeten voldoen om door ons register erkend te worden.
Bij het IREO Register streven we naar de hoogste normen van professionaliteit, kwaliteit en ethiek binnen de Equine Osteopathy EDO® en Canine Osteopathy CDO®. We zijn er trots op een centrale rol te spelen in het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van deze disciplines.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact op met het IDEO Secretariaat