Registreren

Wilt u zich registreren bij het IREO?

Iedereen die aan de eisen voldoet volgens het Beroepscompetentieprofiel (BCP), opgesteld voor Equine Osteopathy EDO® en Canine Osteopathy CDO®, kan een registratie aanvraag indienen bij het IREO Register.

Bekijk toelatingseisen

Indien u afgestudeerd bent aan een opleiding die niet geaccrediteerd is zal het IREO controleren of het niveau van opleiding voldoet aan de eisen van het registratie zoals gesteld is in het BCP. De aanvrager dient het onderstaande aanvraagformulier compleet in te vullen en de verlangde bijlage te sturen aan het secretariaat van het IREO.

Enkel na goedkeuring van de aanvraag en betaling van de jaarlijkse registratie bijdrage kunt u bijgeschreven worden in het Register van het IREO. Daarnaast is het van belang dat u uw bij- en nascholing op peil houdt en accreditatie punten behaald.

Meer informatie over accreditatie punten Start registratie aanvraag